Ứng viên

Thuộc cấp bậc quản lý đang tìm kiếm thử thách mới trong lĩnh vực điều hành?

Quý Ứng viên quan tâm những công việc hàng đầu đang được tuyển dụng từ các nhà tuyển dụng tên tuổi trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam?

Hoặc cần tư vấn thay đổi nghề nghiệp?

Nhà tuyển dụng

Tìm kiếm ứng viên tài năng? Có nhu cầu Tuyển dụng nhân sự Việt Nam? Quan tâm dịch vụ Thuê Ngoài và Quản Lý Nhân Sự?

Mong muốn một Quy trình Tính Lương chuyên nghiệp?

Có nhu cầu Tư vấn Quản trị Nhân sự?

HR2B

Kết Nối Tài Năng và Cơ Hội.

Công ty nhân sự HR2B kết hợp dịch vụ chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế với kiến thức thị trường Việt Nam mang đến lợi ích song phương giữa doanh nghiệp và ứng viên tài năng.

Tìm hiểu HR2B tại đây.


Khách hàng
Tìm việc làm
Khảo sát quốc tịch yêu thích


Share on network
Top page