Giải thưởng

HR Asia Award 2018 - Best companies to work for in Asia 2019 - Vietnam Chapter

 • HR Asia Award 2018 - Best companies to work for in Asia 2019 - Vietnam Chapter
 • HR Asia Magazine (Publisher: Business Media International)

Giải thưởng Rồng Vàng

 • Giải thưởng Rồng Vàng
 • Thời báo Kinh tế Việt Nam

Chứng nhận thành tích cung ứng nguồn nhân lực

 • Chứng nhận thành tích cung ứng nguồn nhân lực
 • People to People International - Ambassador program

Tuyên dương Tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013

 • Tuyên dương Tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013
 • Ủy ban Nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyên dương tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

 • Tuyên dương tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
 • Ủy ban Nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyên dương tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

 • Tuyên dương tổ chức & cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
 • Chi cục Thuế quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyên dương công ty có thành tích thực hiện chế độ - chính sách Bảo hiểm Xã hội cho người lao động

 • Tuyên dương công ty có thành tích thực hiện chế độ - chính sách Bảo hiểm Xã hội cho người lao động
 • Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí MinhShare on network
Top page