Nhận xét

Trưởng văn phòng đại diện

Trưởng văn phòng đại diện

Bùi Đình Hùng - Trưởng văn phòng đại diện
Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll 05 Apr, 2019
94
Giám Đốc

Giám Đốc

Ông Đỗ Trung Dũng - Giám Đốc
Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll 15 Mar, 2019
103
Trưởng nhóm bán hàng FDI

Trưởng nhóm bán hàng FDI

Ông Ôn Vĩnh Đức - Trưởng nhóm bán hàng FDI
Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate 11 Mar, 2019
161
Giám đốc phát triển kinh doanh

Giám đốc phát triển kinh doanh

Bà Trần Thị Mai Hương - Giám đốc phát triển kinh doanh
Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate 11 Mar, 2019
107
Chuyên gia ảnh chất lượng

Chuyên gia ảnh chất lượng

Ông Mads Monsen - Chuyên gia ảnh chất lượng
Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội Candidate 11 Mar, 2019
109
Giám đốc PR

Giám đốc PR

Bà Đỗ Mai Anh - Giám đốc PR
Công ty Lotte Card
Hà Nội Candidate 11 Mar, 2019
105
Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự

Bà Hảo Nguyễn - Giám đốc nhân sự
Công ty Herbalife
Hồ Chí Minh Search 11 Mar, 2019
87
Quản lý nhân sự và hành chính

Quản lý nhân sự và hành chính

Bà Đỗ Tú Quyên - Quản lý nhân sự và hành chính
Công ty Ben Line Agencies
Hồ Chí Minh Search 11 Mar, 2019
75
Phòng GA

Phòng GA

Bà Ánh Lê - Phòng GA
Công ty Libero Vina
Hồ Chí Minh Search 11 Mar, 2019
73
Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng phòng
Công ty Neoasia
Hồ Chí Minh Search 11 Mar, 2019
69


Read for Yourself


Chia sẻ trải nghiệm

Quý khách muốn chia sẻ trải nghiệm?
Vui lòng nhấn vào đây để chia sẻ với HR2B.

Nhấn vào đây
Share on network
Top page