Nhận xét

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Bà Đào Phương Linh - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Knauf Vietnam
Hà Nội Payroll 17 Apr, 2018
15
Quản lý Tài chính

Quản lý Tài chính

Bà Bùi Thị Kim Hương - Quản lý Tài chính
REP Văn phòng PEJA (S.E.A) B.V. tại HÀ NỘI
Hà Nội Payroll 09 Apr, 2018
32
Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Bà Lisa Au - Quản lý Nhân sự
Công ty TNHH Maersk Broker Asia
Hà Nội Payroll 06 Apr, 2018
31
Quản lý dịch vụ khách hàng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Bà Nguyễn Vân Bảo Trân - Quản lý dịch vụ khách hàng
Công ty Avery Dennison Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate 02 Apr, 2018
56
Kỹ sư Bảo trì

Kỹ sư Bảo trì

Ông Bùi Anh Đức - Kỹ sư Bảo trì
Công ty Tetra Park Việt Nam
Hồ Chí Minh Candidate 02 Apr, 2018
29
Quản lý Kinh doanh và Tiếp thị

Quản lý Kinh doanh và Tiếp thị

Ông Nguyễn Khánh Sơn - Quản lý Kinh doanh và Tiếp thị
Công ty Gạch Đồng Tâm
Hồ Chí Minh Candidate 02 Apr, 2018
25
Quản trị Nhân sự

Quản trị Nhân sự

Bà Đõ Nhi - Quản trị Nhân sự
Công ty Oriflame
Hồ Chí Minh Search 02 Apr, 2018
26
Phó Giám đốc Đầu tư

Phó Giám đốc Đầu tư

Ông Dương Vũ Nghi - Phó Giám đốc Đầu tư
Bệnh viện Hoàn Mỹ
Hồ Chí Minh Candidate 02 Apr, 2018
23
Chuyên gia tư vấn nguồn lực

Chuyên gia tư vấn nguồn lực

Bà Danh Võ - Chuyên gia tư vấn nguồn lực
Công ty Tetra Pak Việt Nam
Hồ Chí Minh Search 02 Apr, 2018
16
Giám Sát bộ phận mua hàng

Giám Sát bộ phận mua hàng

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám Sát bộ phận mua hàng
Công ty DLB Network
Hồ Chí Minh Search 02 Apr, 2018
17


Read for Yourself


Chia sẻ trải nghiệm

Quý khách muốn chia sẻ trải nghiệm?
Vui lòng nhấn vào đây để chia sẻ với HR2B.

Nhấn vào đây
Share on network
Top page