Nhận xét

Quản trị viên

Quản trị viên

Bà Trương Thị Thu Hà - Quản trị viên
Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll 09 Jan, 2019
27
Tổng giám đốc nhân sự

Tổng giám đốc nhân sự

Bà Cam - Tổng giám đốc nhân sự
Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll 07 Jan, 2019
28
Tài chính DGM

Tài chính DGM

Kelvin Phuah - Tài chính DGM
Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll 07 Jan, 2019
18
Chuyên gia Tài chính

Chuyên gia Tài chính

Loganathan Neerakaram - Chuyên gia Tài chính
Công ty Experian
Quốc tế Payroll 07 Jan, 2019
27
HR đối tác kinh doanh

HR đối tác kinh doanh

Desmond Koh - HR đối tác kinh doanh
Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế Payroll 03 Jan, 2019
27
Giám đốc khu vực

Giám đốc khu vực

Ông Nguyễn Minh Thông - Giám đốc khu vực
Công ty Jetstar Airways
Quốc tế Payroll 03 Jan, 2019
36
Nhân viên chuỗi cung ứng

Nhân viên chuỗi cung ứng

Bà Lưu Thị Thanh Thúy - Nhân viên chuỗi cung ứng
Công ty Boehringer Ingelheim
Hồ Chí Minh Payroll 03 Jan, 2019
32
Phó chủ tịch tài chính

Phó chủ tịch tài chính

Tim Nguyễn - Phó chủ tịch tài chính
Công ty TNHH Mercan
Ngoài nước Other 02 Jan, 2019
32
Kỹ sư sản phẩm

Kỹ sư sản phẩm

Ông Phạm Nguyễn Anh Duy - Kỹ sư sản phẩm
Công ty MACOM
Hồ Chí Minh Staffing 02 Jan, 2019
41
Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự

Hiếu - Giám đốc nhân sự
Công ty Elanco
Hồ Chí Minh Payroll 02 Jan, 2019
30


Read for Yourself


Chia sẻ trải nghiệm

Quý khách muốn chia sẻ trải nghiệm?
Vui lòng nhấn vào đây để chia sẻ với HR2B.

Nhấn vào đây
Share on network
Top page