Ý nghĩa của công việc

Ho Chi Minh 1865
Document

Đam mê là động lực mạnh mẽ khi cùng hướng về mục đích chung và như thế các tổ chức có thể hoàn thành những mục tiêu đề ra và nhân viên cũng cảm thấy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, cùng nhau hợp tác để đạt mục tiêu chung của tổ chức.


Đam mê - Nguồn: Internet

Đam mê - Nguồn: Internet


1) Làm thế nào để đạt được sự thành công, cần có những yếu tố quan trọng sau:

Làm thế nào để thành công - Nguồn: Internet

Làm thế nào để thành công - Nguồn: Internet


  • Công ty xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phải thật sự rõ ràng
  • Tư duy và hành động của người lãnh đạo góp phần cấu thành sự thành công của tập thể
  • Sự gắn kết giữa công ty và người lao động, có cùng chí hướng, cùng đóng góp tạo nên giá trị công việc

2) Làm thế nào để đam mê và mục đích cùng góp phần tạo nên thành công cũng như đạt được hiệu quả cao trong công việc:

Đam mê và mục đích - Nguồn: Internet

Đam mê và mục đích - Nguồn: Internet


Vì sao người lao động cứ liên tục đòi hỏi quan tâm đến những khoản phụ cấp hay tiền lương hay những giá trị lợi ích vật chất mà họ mong muốn nhận được từ công ty hơn là họ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình là "làm thế nào để thực hiện tốt hơn trong công việc" hay "làm thế nào để phát triển hơn cho công việc". Họ bằng lòng với thực tại và cũng không có nhu cầu học hỏi để vươn lên.

Do đó đam mê luôn đi liền với mục đích và làm thế nào để xây dựng, phát huy sự đam mê, nhiệt huyết của các nhân viên để phát triển công việc. Vì vậy, việc xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp có thể thúc đẩy, dẫn dắt sự đam mê công việc cho người nhân viên là điều cần thiết và rất được khuyến khích. Việc này cần phải có sự đồng lòng và thực thi từ các cấp quản lý lãnh đạo của công ty.

Xác định và quan tâm những nhân viên có sự đam mê cầu tiến cho công việc, động viên và đầu tư cho họ để đóng góp cho sự phát triển cá nhân và sự thành công của công ty. Quan trọng nhất là người lãnh đạo giỏi có thể đánh giá, nhận ra đúng những giá trị, tiềm năng cần được khai thác để phát huy tạo điều kiện cho họ được giải phóng niềm đam mê.


3) Điều cần thiết để đạt được sự hiệu quả trong việc giải phóng tiềm năng chính là:

  • Tuyển dụng đúng người, đúng việc
  • Hiểu bản chất và giá trị cốt lõi của từng thành viên của nhóm
  • Khen thưởng và công nhận những nỗ lực cố gắng của họ
  • Truyền cảm hứng để họ tiếp tục cống hiến, phát huy năng lực bản thân
  • Khuyến khích sự chia sẻ và tính chân thật trong nhóm
  • Người lãnh đạo thành công là người lãnh đạo có sự quan tâm đến mọi người, có năng lượng chia sẻ cao và dành thời gian để hiện diện và hỗ trợ hướng dẫn cho các nhân viên bộ phận khi cần thiết

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page