Việc Tăng Lương Tối Thiểu Liên Hệ Đến Tất Cả Chúng Ta

Ho Chi Minh 3261

Nghị Định 33 qui định mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 540,000VND lên 650,000VND áp dụng từ ngày 1/5/2009, vì thế các khoản bảo hiểm bắt buộc được tính dựa trên mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng.

Liên hệ dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Ngày 6 tháng 4 vừa qua, chính phủ ban hành Nghị Định 33/2009/ND-CP thay thế cho Nghị Định 166/2007/ND-CP về qui định mức lương tối thiểu chung.

Nghị Định 33 qui định mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 540,000VND lên 650,000VND áp dụng từ ngày 1/5/2009, vì thế các khoản bảo hiểm bắt buộc được tính dựa trên mức lương tối thiểu cũng sẽ tăng. Cụ thể là mức lương trần để đóng bảo hiểm Xã Hội & bảo hiểm Thất Nghiệp sẽ tăng từ 10,800,000VND lên 13,000,000VND.

Việc này sẽ ảnh hưởng đến bảng lương của bạn. Nếu bạn đã là khách hàng của HR2B, bảng lương của công ty bạn đã được cập nhật với cách tính mới. Nếu không phải là khách hàng của chúng tôi, bạn nên tìm hiểu kỹ và liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên quản lý lương để đảm bảo bảng lương được cập nhật

Bạn muốn biết thêm các thông tin mới nhất khác về quản lý tiền lương? Xin bấm vào đây!

Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page