Thông báo từ Công ty Cổ phần tuyển dụng Nhân Tài

HO CHI MINH 939

 

Thông báo từ Công ty Cổ phần tuyển dụng Nhân Tài về việc xử lý dữ liệu cá nhân tại "Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân".

 

Kính gửi Quý Ứng viên,

 

Công ty Cổ phần tuyển dụng Nhân Tài ("TRCJSC”) trân trọng cảm ơn Quý Ứng viên đã tin tưởng và đồng hành cùng TRCJSC trong thời gian qua. Căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ, TRCJSC xin gửi đến Quý Ứng viên thông báo về việc áp dụng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân ("Chính Sách Bảo Mật").

 

Nội dung Chính Sách Bảo Mật đã được TRCJSC công bố và có hiệu lực vào ngày 01.07.2023 trên website hr2b.com.

 

Quy định tại Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

 

  • Loại Dữ Liệu Cá Nhân mà TRCJSC xử lý và cách thức mà TRCJSC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
  • Mục đích của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
  • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân;
  • Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu và TRCJSC liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân;
  • Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra và thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

 

Quý Ứng viên vui lòng xem chi tiết tại đây. Điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận và hợp đồng giao dịch được xác lập giữa Quý ứng viên và TRCJSC (nếu có). Điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật có thể được TRCJSC sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ và được TRCJSC đăng tải trên website chính thức của TRCJSC và/hoặc thông báo đến Quý Ứng viên thông qua các phương tiện phù hợp khác của TRCJSC.

 

Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Chính Sách Bảo Mật khi đăng ký tài khoản hoặc xác nhận đồng ý thông qua email cá nhân của bạn và/hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác phù hợp với quy định của pháp luật, Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn như được nêu tại Chính Sách Bảo Mật này và TRCJSC không cần thực hiện thông báo lại trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

 

Trường hợp Quý Ứng Viên có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây:

 

Email: contact@hr2b.com

Lầu 1, toà nhà Thiên Sơn
Số 5, đường Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page