Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3), Thống Nhất Đất Nước 30-4 và Quốc Tế Lao Động 1-5-2023

HO CHI MINH 1071
Hữu ích?
0 0 NAN 5 0



Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page