Thỏa ước lao động tập thể - Những điều cần lưu ý

HO CHI MINH 1895
Đối với mỗi doanh nghiệp, ngoài hợp đồng lao động thì thỏa ước lao động tập thể cũng là một trong những văn bản quan trọng, ghi nhận thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với tập thể người lao động. Tuy nội dung thỏa ước là hai bên tự nguyện thỏa thuận với nhau nhưng phải đảm bảo không trái quy định của pháp luật và càng không được gây bất lợi cho người lao động. 
 
Điều kiện và nội dung để thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực
 
Theo khoản 4 Điều 76 Bộ luật lao động 2019 thì thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi các bên thương lượng. Khi tham gia thương lượng sẽ có đại diện người lao động tại cơ sở  gồm: Công đoàn cấp cơ sở và người đại diện của người sử dụng lao động theo pháp luật quy định, người đứng đầu cơ quan, hợp tác xã, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động và được đại diện các bên ký kết.
 
Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không được trái quy định của pháp luật.
Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không được trái quy định của pháp luật. (Ảnh: Internet)
 
Theo quy định điều 75 Bộ luật lao động 2019 thì thỏa ước lao động lao động được ký kết bằng văn bản thông qua thương lượng tập thể. Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không được trái quy định của pháp luật và khuyến khích có lợi hơn cho người lao động.
 
Thời hạn có hiệu lực của thỏa ước
 
Theo quy định tại Điều 78 Bộ Luật Lao động 2019 thì Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn khoảng từ 1 đến 3 năm. Các bên sẽ thương lượng và thỏa thuận thời gian cụ thể, ghi rõ trong thỏa ước lao động tập thể. Cả hai bên có quyền thỏa thuận khoảng thời hạn khác nhau đối với từng nội dung trong thỏa ước lao động tập thể.

 Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn khoảng từ từ 1 đến 3 năm tùy theo thương lượng của các bên.
Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn khoảng từ từ 1 đến 3 năm tùy theo thương lượng của các bên. (Ảnh: Internet)
 
Các trường hợp thỏa ước bị vô hiệu
 
Thỏa ước lao động vô hiệu từng phần: Theo quy định của khoản 1 điều 86 Bộ luật lao động 2019 quy định thỏa ước lao động tập thể sẽ  bị vô hiệu từng phần khi một trong số nội dung thỏa ước vi phạm pháp luật.
Thỏa ước lao động vô hiệu toàn phần: Theo quy định của khoản 1 điều 86 Bộ luật lao động 2019 có 3 trường hợp thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu toàn phần:
  • Toàn bộ nội dung của thỏa ước lao động tập thể vi phạm quy định pháp luật.
  • Người ký kết thỏa ước không đúng thẩm quyền.
  • Không tuân thủ đúng quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page