Tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

HO CHI MINH 1645Kính gửi Quý Khách Hàng,

Chúng tôi muốn cập nhật cho bạn về "Quy định mức lương tối thiểu vùng phải trả cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lưu ý: Thông tin sau đây đang trong quá trình được Chính phủ Việt Nam xem xét, nếu có bất kỳ thay đổi nào khi thông tin chính thức được công bố, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn ngay.

 • Chính phủ Việt Nam dự kiến mức lương tối thiểu vùng có thể tăng 6% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được sử dụng làm cơ sở để thương lượng và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng/giờ, đảm bảo tiền lương theo chức danh, nghề nghiệp của người lao động làm việc đủ một tháng/giờ và hoàn thành định mức lao động thỏa thuận hoặc công việc không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng/giờ, chi tiết như sau:

 • Vùng Mức lương tối thiểu vùng theo tháng
  (Đơn vị: VND/tháng)
  Mức lương tối thiểu vùng theo giờ
  (Đơn vị: VND/giờ)
  Vùng I 4.960.000 23.800

  Vùng II

  4.410.000 21.200

  Vùng III

  3.860.000 18.600

  Vùng IV

  3.450.000 16.600

 • Mức lương tối thiểu đối với người lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, theo quy định tại Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH:

 • Vùng Mức lương tối thiểu vùng theo tháng
  (Đơn vị: VND/tháng)
  Vùng I 5.307.200

  Vùng II

  4.718.700

  Vùng III

  4.130.200

  Vùng IV

  3.691.500

  Ảnh hưởng đến Người Sử Dụng Lao Động

  • Tăng chi phí tiền lương cho nhân viên có mức lương thấp
   • Tăng đối với những người có mức lương thấp nhất.
  • Ảnh hưởng đến những người đã qua đào tạo phải được trả ít nhất 7% cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới.
  • Tăng đóng góp bảo hiểm thất nghiệp (UI) đối với những người có mức lương lớn hơn mức trần hiện tại so với mức trần mới.
   • Mức trần lương cho UI được thay đổi tương ứng, bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

  Vùng
   Mức trần lương bảo hiểm thất nghiệp hiện tại
   (Tới ngày 30 tháng 6 năm 2024)
   (Đơn vị: VND)
  Mức trần lương bảo hiểm thất nghiệp mới
  (Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024)
  (Đơn vị: VND)
  Vùng I
   93.600.000
  99.200.000
  Vùng II
   83.200.000
  88.200.000
  Vùng III
   72.800.000
  77.200.000
  Vùng IV
   65.000.000
  69.000.000

  Danh Sách Kiểm Tra của Chuyên Gia Nhân Sự

  • Kiểm tra rằng người lao động được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu cho khu vực của họ.
  • Lên kế hoạch tăng ngân sách cho tiền lương, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp tương ứng.
  • Thông báo sự thay đổi này cho nhân viên bị ảnh hưởng.
  • Kiểm tra bảng lương tháng 7 để đảm bảo tuân thủ.

  Bạn cần làm gì?

  Nếu bạn là khách hàng của HR2B, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa, chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra tất cả nhân viên của bạn có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới và thông báo cho bạn các bước tiếp theo để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng và tuân thủ pháp luật.

  Nếu bạn chưa phải là khách hàng của HR2B, xin vui lòng gọi cho chúng tôi để biết HR2B có thể giúp gì cho bạn và cập nhật thường xuyên những thay đổi mới nhất của chế độ pháp luật Việt Nam.

  Hữu ích?
  0 0 NAN 5 0  Liên hệ tư vấn


  Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

  Liên hệ nhanh


  Share on network
  Top page