Tại sao thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng có lợi hơn quy trình tuyển dụng nội bộ?

Ho Chi Minh 1838
Document

Thuê ngoài đối tác tuyển dụng hay tuyển dụng nội bộ đều là những cách tiếp cận mang lại nhiều lợi ích khác nhau tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhất hiện nay để tìm kiếm những người thuê chất lượng một cách nhanh chóng, đồng thời nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng và quy trình tuyển dụng của tổ chức


Vì sao thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng có lợi hơn quy trình tuyển dụng nội bộ?

Về cơ bản, các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng có khả năng cung cấp số lượng tuyển dụng mà một công ty muốn mở rộng quy mô cần, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên môn của họ về chiến lược thu hút nhân tài


Tại sao thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng có lợi hơn quy trình tuyển dụng nội bộ : nguồn Internet

Tại sao thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng có lợi hơn quy trình tuyển dụng nội bộ : nguồn Internet


Bên cạnh đó, việc thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng có thể giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc tăng hoặc giảm đội ngũ nhân tài. Trong khi đó, quy trình tuyển dụng nội chỉ có thể cam kết được số lượng nhân sự nhất định và không thể cung cấp kịp thời khi nhu cầu tuyển dụng tăng hoặc giảm. Việc đầu tư vào một giải pháp tuyển dụng nội bộ có thể sẽ rất tốn kém nếu không có khả năng mở rộng dự án tuyển dụng của bạn theo nhu cầu.

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng thường chuyên về một lĩnh vực cụ thể. Điều này đảm bảo họ có thể tập trung vào một lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hướng tới giúp cung cấp giải pháp tuyển dụng chuyên biệt, kiến thức chuyên sâu về ngành và nguồn ứng viên tiềm năng rộng lớn.

Tất cả những chức năng này có thể dẫn đến chất lượng tuyển dụng tốt hơn so với


Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page