Sự kiện chúc mừng HR2B chính thức nhận chứng nhận ISO/ IEC 27001

HO CHI MINH 1601
Vừa qua, vào ngày 22/2/2024 công ty Cổ Phần Tuyển Dụng Nhân Tài - HR2B vừa tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm hoàn thành Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin phù hợp với  các yêu cầu của ISO / IEC 27001 - 2022 cho phạm vi : Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin áp dụng cho Dịch Vụ Tính Lương. 

Để hiểu rõ hơn về chứng nhận ISO/IEC 27001 Quản lý an toàn thông tin là gì ?
 
ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về thông tin và quản lý an toàn thông tin. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu, phương pháp để thực hiện đánh giá độc lập hệ thống quản lý an toàn thông tin và chứng nhận cho hệ thống ISMS. Nó giúp bạn giải quyết câu hỏi "an toàn thông tin là gì?”.
 
Đồng thời tiêu chuẩn cho phép bạn bảo đảm các số liệu tài chính và dữ liệu mật một cách hiệu quả hơn, qua đó giảm thiếu đến mức tối đa khả năng bị truy cập bất hợp pháp hoặc không được cho phép.
 
 
 
 
  Đại diện BSI trao chứng nhận ISO/ IEC 27001 cho Phó TGĐ HR2B
 
 
 PTGĐ HR2B trao lại chứng nhận ISO/ IEC 27001 cho team ISMS
 
 
PTGĐ HR2B trao lại chứng nhận ISO/ IEC 27001 cho team POS
 
Chủ Tịch HR2B, cùng TGĐ, PTGĐ HR2B và đại diện BSI Việt Nam cùng cắt bánh kỷ niệm sự kiện

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page