Sử Dụng Lao Động Nữ

Ho Chi Minh 4454

 

Quý vị có sử dụng lao động nữ?

Chính phủ đang hướng đến tạo môi trường làm việc thân thiện với lao động nữ. Nếu quý vị sử dụng nhiều lao động nữ thì có thể quý vị sẽ quan tâm đến luật mới ban hành.

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và người sử dụng lao động có sử dụng lao động nữ.

Liên hệ dịch vụ Thuê ngoài nhân sự của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Cơ hội bình đẳng

1. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ so với nam.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo sự bình đằng giữa lao động nam và nữ, nhưng nghị định không quy định chi tiết cách thức thực hiện.

Kiểm tra sức khỏe

3. Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám phụ khoa theo danh mục khám phụ khoa do Bộ Y tế ban hành.

Nghỉ giải lao

4. Trong thời gian hành kinh, lao động nữ được phép nghỉ 30 phút mỗi ngày, tối thiểu ba ngày mỗi tháng mà không bị trừ lương.

Lao động nữ mới làm mẹ

5. Lao động nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được phép nghỉ 60 phút mỗi ngày để cho con bú, vắt, trữ sữa mà không bị trừ lương.

6. Người sử dụng lao động phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

7. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ do người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động.

8. Khuyến khích người sử dụng lao động bố trí và / hoặc xây dựng nhà trẻ và trường mẫu giáo.

Trường hợp có vấn đề khi mang thai

9. Lao động nữ mang thai có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu có chứng nhận y tế từ bác sĩ khuyến nghị ngưng làm việc trong thời gian mang thai. Thời gian nghỉ thực tế sẽ tùy theo từng trường hợp nhưng tối thiểu phải bằng thời gian quy định trong thông báo y khoa.

Các khoản khấu trừ thuế

10. Người sử dụng lao động được phép giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp (tham khảo bên dưới).

11. Chi phí phụ trội trả cho lao động nữ được phép tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập phải đóng thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. (tham khảo bên dưới)

Các luật có liên quan

A. (Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN ("Thông tư 78"); và

B. Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn các thay đổi quy định trong Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 và sửa đổi một số điều của Thông tư 78, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 và

C. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 ("Thông tư 96").

Ví dụ về các khoản chi phí được chấp nhận

1. Chi phí để đào tạo nghề lại cho lao động nữ trong trường hợp công việc hiện tại của họ không còn phù hợp và cần phải chuyển sang làm việc khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm chi phí đào tạo (nếu có) + chênh lệch bậc lương (đảm bảo 100% lương cho lao động học việc).

2. Lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên trong nhà trẻ và lớp mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

3. Chi phí khám sức khỏe bổ sung trong năm chẳng hạn như kiểm tra các bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính và phụ khoa cho lao động nữ.

4. Phụ cấp cho lao động nữ sau lần sinh thứ nhất hoặc thứ hai.

Tóm tắt

Luật định mới này phần nào giúp cải thiện môi trường làm việc cho lao động nữ, tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để lao động nữ có được môi trường làm việc bình đẳng ở Việt Nam vì đó là vấn đề tại các quốc gia đang phát triển.

Cảm ơn

Cảm ơn Ông Đặng Thế Đức, Indochine Counsel, đã cung cấp các luật minh họa.

Cảm ơn Allens đã dịch Nghị định sang tiếng Anh.

Thông tin này được xem như thông tin nền tảng kinh doanh khái quát, không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên môn về pháp lý, thuế hoặc kế toán.

Thông tin thêm

Có thể tham khảo Nghị định 85 theo các đường link sau:

Bản tiếng Việt
Bản tiếng Anh

Hữu ích?
5 0 5 5 5Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page