Quy Định Trợ Cấp Thai Sản Mới Từ 01/05/2013

Ho Chi Minh 7136

Trợ cấp cho 2 tháng tăng thêm trong thời gian 6 tháng nghỉ thai sản được Bảo hiểm xã hội chi trả.

Liên hệ dịch vụ Thuê ngoài nhân sự của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Các bà mẹ hiện giờ có thể nghỉ thai sản trước ngày sinh thực tế tối đa 2 tháng.

Tóm tắt quy phạm pháp luật

Các quy định về trợ cấp thai sản hiện nay bao gồm;

* Điều 17, Nghị định Số 152/2006/ND-CP.

* Điều 157, Luật Lao động Số 10/2012/QH13.

* Luật Bảo hiểm Xã hội Số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

* Công văn Số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/04/2013 ban hành bởi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện các vấn đề về trợ cấp thai sản, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013 quy định tại Điều 157, Luật Lao động Số 10/2012/QH13.

2 tháng tăng thêm

Từ ngày 01/05/2013, tất cả quyền lợi được hưởng khi nghỉ thai sản tăng thêm 2 tháng, nâng tổng thời gian lên thành 6 tháng.

Áp dụng đối với người đang nghỉ thai sản

Nếu lao động nữ đang nghỉ thai sản vào ngày 01/05/2013 thì được hưởng quyền lợi theo quy định mới, tức là lao động nữ này được hưởng thêm 2 tháng nghỉ thai sản.

Cho phép nghỉ thai sản sớm

Lao động nữ sắp làm mẹ có thể xin nghỉ trước ngày sinh con. Người lao động hoàn thành Mẫu đơn D02-TS của Vụ Bảo hiểm Xã hội để xin được nghỉ sớm 2 tháng so với ngày sinh con dự kiến.

Nghỉ thai sản rất sớm

Nếu lao động nữ nghỉ nhiều hơn 2 tháng trước ngày sinh con thì thời gian nghỉ thai sản được tính sớm hơn 2 tháng kể từ ngày sinh con. Những ngày vượt quy định không được tính vào Bảo hiểm Xã hội nên sẽ được xem như nghỉ không trợ cấp hoặc như ngày nghỉ hàng năm tuỳ thuộc vào chính sách của công ty.

Quy định rõ ràng đối với Lao động nghỉ việc

Nếu lao động nữ từ chức và nghỉ việc trước ngày sinh con, thời gian nghỉ thai sản được tính từ ngày sinh con.

Thay đổi này ảnh hưởng đến Quý công ty như thế nào?

Tổng chi phí tiền lương của quý vị không bị ảnh hưởng vì trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ thai sản do Quỹ Bảo hiểm Xã hội chi trả. Tuy nhiên, ngày trở lại làm việc của các lao động nữ trong công ty sẽ kéo dài thêm 02 tháng.

Với sự không chắc chắn về kết quả của việc lao động nữ nghỉ nhiều hơn 2 tháng trước khi sinh con, HR2B đề nghị công ty nên xây dựng chính sách chỉ cho phép lao động nữ xin nghỉ thai sản sớm 1 tháng trước ngày sinh con.

Thay đổi này ảnh hưởng đến nhân viên nữ của công ty như thế nào?

Lao động nữ của quý vị được hưởng trợ cấp nghỉ 6 tháng để sinh con.

Quý khách cần làm gì?

HR2B sẽ cùng với Cơ quan Bảo hiểm xã hội theo dõi chặt chẽ Thời gian nghỉ thai sản cũng như Trợ cấp thai sản cho các khách hàng của chúng tôi.

Khách hàng sẽ thông báo thay đổi này cho nhân viên.

Chuyên viên về Tiền lương của HR2B sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của quý khách về thay đổi này.

Quý khách chưa là khách hàng của HR2B?

Nếu quý khách chưa phải là khách hàng của dịch vụ Quản lý Tiền lương của HR2B, xin vui lòng nhấn vào đây và để lại thông tin liên lạc để chuyên gia tư vấn lành nghề có thể gọi và tư vấn cho quý vị về dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hữu ích?
3 1 4 5 4Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page