Quy định mức lương cơ sở mới được áp dụng

HO CHI MINH 601Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo Nghị định số 73/2024/ND-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2024, "Mức lương tối thiểu chung mới sẽ được thay đổi thành 2.340.000 VND/tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 (giá trị hiện tại là 1.800.000 VND/tháng). Liên quan đến việc thay đổi mức lương tối thiểu chung, mức lương tối đa để đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Công đoàn sẽ tăng từ 36.000.000 VND/tháng lên 46.800.000 VND/tháng, chi tiết như sau:

  • Mức trần lương cho BHXH: (20 lần mức lương cơ bản)
  • Lương tối thiểu chung hiện tại: (Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024) (Đơn vị: VND)
  • Lương tối thiểu chung mới: (Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024) (Đơn vị: VND/tháng)

Mục Lương tối thiểu chung hiện tại
Lương tối thiểu chung mới
Tăng (Đơn vị: VND) Tăng (Đơn vị: %)
Lương tối thiểu chung 1.800.000 2.340.000 540.000 30.00%

Mức trần lương cho BHXH

36.000.000 46.800.000 10.800.000 30.00%

Ảnh hưởng đến người sử dụng lao động

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi về chính sách lao động và bảo đảm quyền lợi cho người lao động, chúng tôi xin thông báo về việc tăng chi phí lương cho các khoản đóng góp Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Công đoàn. Sự thay đổi này sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi y tế, xã hội cho tất cả nhân viên.
  • Đối với nhân viên có mức lương cao hơn mức trần lương hiện tại, các quy định mới sẽ được áp dụng. Những thay đổi cụ thể về mức đóng góp sẽ được thông báo chi tiết như dưới đây, nhằm bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong việc thực hiện chính sách lương mới.

Mục Mức đóng góp tối đa hiện tại
(Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024)
(Đơn vị: VND)
Mức đóng góp tối đa mới
(Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024)
(Đơn vị: VND)
Tăng (Đơn vị: VND) Tăng (Đơn vị: %)
Đóng góp BHXH 6.300.000 8.190.000 1.890.000 30.00%

Đóng góp BHYT

1.080.000 1.404.000 324.000 30.00%

Đóng góp Công đoàn

720.000 936.000 216.000 30.00%

Ảnh hưởng đến Người sử dụng lao động

  • Tăng khấu trừ cho các khoản đóng góp Bảo hiểm xã hội (BHXH),Bảo hiểm y tế (BHYT) và Công đoàn cho nhân viên có mức lương cao hơn mức trần lương hiện tại như dưới đây:

Mục Mức đóng góp tối đa hiện tại
(Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024)
(Đơn vị: VND)
Mức đóng góp tối đa mới
(Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024)
(Đơn vị: VND)
Tăng (Đơn vị: VND) Tăng (Đơn vị: %)
Đóng góp BHXH 2.880.000 3.744.000 864.000 30.00%

Đóng góp BHYT

540.000 702.000 162.000 30.00%

Đóng góp Công đoàn

180.000 234.000 54.000 30.00%


Danh sách kiểm tra của Chuyên viên nhân sự

  • Danh sách nhân viên cần điều chỉnh mức trần đóng góp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, và Công đoàn.
  • Lập kế hoạch tăng ngân sách cho lương, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp tương ứng.
  • Thông báo sự thay đổi cho nhân viên bị ảnh hưởng.
  • Điều chỉnh mức trần lương của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, và Công đoàn từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, và đảm bảo bảng lương được cập nhật với mức lương mới.

Bạn cần làm gì?

Nếu bạn là khách hàng của HR2B, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này. Hơn nữa, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kiểm tra tất cả nhân viên có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng mới và thông báo cho bạn các hành động tiếp theo để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng và tuân thủ pháp luật.

Chưa phải là khách hàng của HR2B?

Nếu bạn chưa phải là khách hàng của HR2B, hãy gọi cho chúng tôi để biết HR2B có thể giúp bạn những gì và cập nhật thường xuyên các thay đổi mới nhất của chế độ pháp luật Việt Nam.


Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page