Quy định mới về việc Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lao động nữ có hiệu lực từ ngày 20/06/2023

HO CHI MINH 940


 

Kính gửi quý khách hàng,

 

Chúng tôi trân trọng cập nhật những quy định mới có ảnh hưởng đến các hoạt động nhân sự như sau:

 

1. Quy định mới về việc Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lao động nữ có hiệu lực từ ngày 20/06/2023.

 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BYT ký ngày 05/05/2023, việc khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ thực hiện theo nội dung ghi trong mẫu khám sức khỏe định kỳ mới quy định tại Phụ lục 3a và bổ sung việc khám sản phụ khoa theo Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Ảnh hưởng đối với người sử dụng lao động:

 

- Tăng chi phí nhân sự.

 

     + Tăng chi phí khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ.

 

2. Quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

 

Căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17/04/2023, các công ty phải được sự đồng ý của người lao động về việc yêu cầu, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/07/2023.

 

Quy trình và yêu cầu cụ thể sẽ sớm thông báo bằng email riêng.

 

Ảnh hưởng đối với người sử dụng lao động:

 

- Tăng quy trình thủ tục và khối lượng công việc.

 

     + Quy trình mới và các văn bản liên quan đến thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về dữ liệu cá nhân.

 

3. Quy định mới về việc thay đổi mức lương cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

 

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2023, mức lương cơ sở được tăng từ 1,490,000 đồng/tháng lên 1,800,000 đồng/tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo đó, mức trần đóng BHXH, BHYT và Kinh phí Công đoàn tối đa sẽ là 36,000,000 đồng/tháng (hiện nay là 29,800,000 đồng/tháng).

 

Hạng mục Hiện tại
(VNĐ)
Từ 01/07/2023
(VNĐ)
Mức tăng
(VNĐ)
Mức lương cơ sở 1,490,000 1,800,000 310,000

Mức lương trần đóng BHXH, BHYT và KPCĐ (20 lần mức lương cơ sở)

29,800,000 36,000,000 6,200,000

Mức lương trần đóng Bảo hiểm Thất nghiệp (20 lần mức lương tối thiểu vùng)

93,600,000 93,600,000 Không thay đổi

 

Ảnh hưởng đối với người sử dụng lao động:

 

- Tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Công đoàn đối với người lao động có mức lương cao hơn mức trần hiện tại đến mức trần mới.

 

     + Mức lương đóng BHXH, BHYT được thay đổi cho phù hợp, bằng 20 lần mức lương cơ sở.

 

     + Mức đóng kinh phí công đoàn tối đa được thay đổi cho phù hợp bằng 2% mức lương đóng BHXH.

 

Đính kèm là Thông tư và Nghị định chính thức của Chính phủ để quý khách tham khảo.

  

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page