Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Ho Chi Minh 4236

Thủ tục thuận tiện hơn cho Nhân viên,

Nhà sử dụng lao động chỉ cần theo dõi một báo cáo

Thông tư Số 04/2013/TT-BLDTBXH cho phép người lao động cũ của quý khách có nhiều thời gian hơn để đăng ký Trợ cấp thất nghiệp và quy định quý khách phải nộp báo cáo hàng tháng cho cơ quan chức năng.

Liên hệ dịch vụ Cho thuê nhân sự của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Người lao động – Gia hạn thời gian đăng ký

Theo Thông tư mới, một người thất nghiệp có 3 tháng kể từ ngày kết thúc công việc trước đó để đăng kí Trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ cấp chấp nhận cho Đơn đăng ký thất nghiệp trong vòng 20 ngày làm việc. Quyết định chấp nhận sẽ bị huỷ bỏ nếu người lao động đến nhận quyết định trễ 02 ngày.

Trong trường hợp người thất nghiệp đề nghị chuyển Trợ cấp thất nghiệp đến Trung tâm giới thiệu việc làm khác, người đó phải có sự giới thiệu của Cơ quan quản lý hiện tại và xuất trình giấy giới thiệu cho Cơ quan muốn chuyển đến trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động – Báo cáo hàng tháng

Theo Điều 1 khoản 9 của Thông tư này, Công ty phải thực hiện theo quy trình mới và tiến hành các bước sau:

● Đăng ký ban đầu Bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả các lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tại địa bàn;

● Báo cáo hàng tháng về lao động mới hoặc lao động nghỉ việc vào ngày 25 hàng tháng.

Thay đổi này ảnh hưởng đến công ty quý khách như thế nào?

Công ty phải thực hiện theo một quy trình mới và báo cáo cho một Cơ quan chính phủ hàng tháng. Công ty phải theo dõi lao động thuê mới và lao động nghỉ việc để khai báo.

Thay đổi này ảnh hưởng đến nhân viên Quý khách như thế nào?

Nhân viên nghỉ việc của quý khách có nhiều thời gian hơn để đăng ký Trợ cấp thất nghiệp.

Quý khách cần làm gì?

Nếu quý khách là khách hàng của HR2B, quý khách không cần làm gì cả vì HR2B sẽ lập báo cáo mới cho quý vị mà không thu thêm phí.

Khách hàng nên biết về thủ tục mới này và hỗ trợ HR2B trong việc ký tên và đóng dấu để HR2B có thể xuất trình tất cả các tài liệu cần thiết đúng hạn.

Chuyên viên về Tiền lương của HR2B sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của quý vị về thay đổi này.

Quý khách chưa là khách hàng của HR2B?

Hãy kiểm tra quy trình thủ tục của quý khách để đảm bảo quý khách tuân thủ luật pháp.

Nếu quý khách chưa phải là khách hàng của dịch vụ Quản lý Tiền lương của HR2B, xin vui lòng nhấn vào đây và để lại thông tin liên lạc để chuyên gia tư vấn lành nghề có thể gọi và tư vấn cho quý vị về dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page