Những thay đổi của luật BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/01/2015

Ho Chi Minh 7648

Những thay đổi áp dụng từ ngày 01/01/2015Những thay đổi áp dụng từ ngày 01/01/2015

Hữu ích?
18 0 5 5 18Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page