Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp 2019

Ho Chi Minh 3657

Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2019 được tổ chức bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/10/2019, hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Một sáng kiến của Hiệp hội Sản xuất AmCham Việt Nam, Ngày Hội Các Nhà cung cấp AmCham hỗ trợ quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, và tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng Việt Nam và toàn cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào đây để xem chi tiết.


 

Hữu ích?
2 1 3.7 5 3



Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page