Ngày Hội Các Nhà Cung Cấp 2019

Ho Chi Minh 901

Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2019 được tổ chức bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/10/2019, hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Một sáng kiến của Hiệp hội Sản xuất AmCham Việt Nam, Ngày Hội Các Nhà cung cấp AmCham hỗ trợ quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, và tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng Việt Nam và toàn cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào đây để xem chi tiết.


 

Hữu ích?
2 1 3.7 5 3
Share on network
Top page