Mức Lương Tối Thiểu Mới Cho Từng Khu Vực

Ho Chi Minh 10480

Vào ngày 14/11/2015, chính phủ đã công bố mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:

Liên hệ dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Xem Nghị định 122/2015/NĐ-CP và danh mục địa bàn áp dụng

Ảnh hưởng của sự thay đổi này:

  • Lương của người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
  • Lương của người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng
  • Lương trần đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ tăng tương ứng, bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng

Những việc cần làm của chuyên viên Nhân sự

  1. Xác định lương của nhân viên nào trong công ty cần được điều chỉnh.
  2. Tính toán chi phí tăng thêm của Bảo hiểm Thất nghiệp khi mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp gia tăng kể từ ngày 1/1/2016;
  3. Thông báo về sự thay đổi này cho những nhân viên có liên quan;
  4. Kiểm tra cách tính lương tháng Giêng của công ty đã tuân thủ quy định mới hay chưa.

Nếu quý vị là khách hàng của HR2B, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc quả quý vị về vấn đề này và sẽ hỗ trợ quý vị trong vấn đề rà soát lại toàn bộ nhân viên có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và gởi thông báo cho quý vị để chuẩn bị các bước tiếp theo đúng qui trình và tuân thủ pháp luật.

Nếu quý vị chưa phải là khách hàng của HR2B, hãy gọi cho dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của chúng tôi để tìm hiểu những điều HR2B có thể làm cho quý vị, và thường xuyên cập nhật cho quý vị về những thay đổi mới nhất trong luật Lao động Việt Nam.

Hữu ích?
2 0 5 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page