Mức Lương Tối Thiểu Mới Cho Khu Vực Từ 01/01/2014

Ho Chi Minh 13696

Áp dụng mức lương tối thiểu mới cho từng khu vực, kể từ ngày 01/01/2014

Liên hệ dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Vào ngày 14/11/2013, chính phủ đã công bố mức lương tối thiểu mới áp dụng cho các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, mức mới này tăng 14-17% so với hiện tại.

Khu vực Mức hiện tại Mức mới từ 1/1/2014 % tăng thêm
Khu vực 1 2,350,000 2,700,000 14,8%
Khu vực 2 2,100,000 2,400,000 14,3%
Khu vực 3 1,800,000 2,100,000 16,7%
Khu vực 4 1,650,000 1,900,000 15,2%

Từ ngày 01/01/2014, mức lương tối thiểu áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân sẽ tăng lên từ 14-17%.

Cụ thể là mức lương tối thiểu áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu vực I sẽ tăng từ 2,350,000 đồng lên mức 2,700,000 đồng, tức tăng 350,000 đồng.

Tương tự, doanh nghiệp hoạt động Khu vực II sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu là 2,400,000 đồng, tăng lên 300,000 đồng.

Doanh nghiệp thuộc Khu vực III sẽ áp dụng mức lương là 2,100,000 đồng tức tăng 300,000 đồng và Khu vực IV là 1,900,000 đồng, tăng 250,000 đồng so với trước.

Xem Nghị định 182/2013/NĐ-CP và danh mục địa bàn áp dụng theo đường dẫn sau:

Mức lương tối thiểu được áp dụng cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê lao động.

Những việc cần làm của chuyên viên Nhân sự:

  1. Xác định lương của nhân viên nào trong công ty cần được điều chỉnh.
  2. Chuẩn bị bản đề nghị trình lên Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc để chắc rằng quỹ lương đáp ứng được việc tăng lương;
  3. Thông báo về sự thay đổi này cho những nhân viên có liên quan;
  4. Kiểm tra cách tính lương tháng Giêng của công ty đã tuân thủ quy định mới hay chưa.

Nếu quý vị là khách hàng của HR2B, chúng tôi sẻ sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc quả quý vị về vấn đề này và sẽ hỗ trợ quý vị trong vấn đề rà soát lại toàn bộ nhân viên có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và gởi thông báo cho quý vị để chuẩn bị các bước tiếp theo đúng qui trình và tuân thủ pháp luật.

Nếu quý vị chưa phải là khách hàng của HR2B, hãy gọi cho dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của chúng tôi để tìm hiểu những điều HR2B có thể làm cho quý vị, và thường xuyên cập nhật cho quý vị về những thay đổi mới nhất trong luật Lao động Việt Nam.

Hữu ích?
12 0 5 5 12Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page