Mức Lương Tối Thiểu Mới Cho Khu Vực Từ 01/01/2013

Ho Chi Minh 7507

Áp dụng mức lương tối thiểu mới cho từng khu vực, kể từ ngày 01/01/2013

Liên hệ dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Từ ngày 01/01/2013, mức lương tối thiểu áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân sẽ tăng lên từ 16-18%.

Khu vực Mức hiện tại Mức mới áp dụng 1/1/2013 % Tăng
Region I 2,000,000 2,350,000 17.5%
Region II 1,780,000 2,100,000 17.98%
Region III 1,550,000 1,800,000 16.13%
Region IV 1,400,000 1,650,000 17.86%

Cụ thể là mức lương tối thiểu áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu vực I sẽ tăng từ 2,000,000 đồng lên mức 2,350,000 đồng, tức tăng 350,000 đồng.

Tương tự, doanh nghiệp hoạt động Khu vực II sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu là 2,100,000 đồng, tăng lên 320,000 đồng.

Doanh nghiệp thuộc Khu vực III sẽ áp dụng mức lương là 1,800,000 đồng và Khu vực IV là 1,650,000 đồng, cùng tăng 250,000 đồng so với trước.

Tham chiếu Nghị định 103/2012/NĐ-CP.

Mức lương tối thiểu được áp dụng cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê lao động.

Những việc cần làm của chuyên viên Nhân sự

  1. Xác định lương của nhân viên nào trong công ty cần được điều chỉnh.
  2. Chuẩn bị bản đề nghị trình lên Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc để chắc rằng quỹ lương đáp ứng được việc tăng lương;
  3. Thông báo về sự thay đổi này cho những nhân viên có liên quan;
  4. Kiểm tra cách tính lương tháng Giêng của công ty đã tuân thủ quy định mới hay chưa.

Nếu quý vị là khách hàng của HR2B, quý vị không cần phải làm gì cả vì HR2B sẽ lo liệu toàn bộ mọi quy trình để hỗ trợ và đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng cách và tuân thủ pháp luật. Nếu quý vị chưa phải là khách hàng của HR2B, hãy gọi cho dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của chúng tôi để tìm hiểu những điều HR2B có thể làm cho quý vị, và thường xuyên cập nhật quý vị về những thay đổi mới nhất trong luật pháp Việt Nam.

Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page