Mức Lương Cơ Bản Mới Tăng Chi Phí Cho Công Ty

Ho Chi Minh 9216

Thông báo luật #2 của HR2B: Mức lương cơ bản mới tăng chi phí cho công ty

Sáng 11-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 trong đó bao gồm việc thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ 1-5-2016. trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới để hiện thực hóa quy định tăng lương nêu trên.

Liên hệ dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Tham khảo Nghị quyết theo đường dẫn sau

Ảnh hưởng của sự thay đổi này:

Đối với doanh nghiệp nhà nước, mức lương cơ bản dùng để định lương cho nhân viên trong khối nhà nước. (Cẩn thẩn kẻo nhầm với "Mức lương tối thiểu vùng” áp dụng cho khối doanh nghiệp tư nhân. Tham khảo thêm bài viết mới đây về chủ đề liên quan).

Đối với tất cả doanh nghiệp, mức lương cơ bản cũng được sử dụng để xác định mức trần lương cho người sử dụng lao động & người lao động để đóng:

  • Bảo hiểm xã hội (BHXH)
  • Bảo hiểm y tế (BHYT)
  • Kinh phí công đoàn (CĐ) - chỉ người sử dụng đóng

Mức trần là 20 lần mức lương tối thiểu

Đối với Mức trần đóng phí đoàn viên cho nhân viên là 10 lần mức lương tối thiểu

Mức đóng trần:

Mức đóng SI, MI của người sử dụng lao động & người lao động tăng đối với mức lương đóng BHXH cao hơn 23,000,000 VND. Do đó lương thực nhận của người lao động giảm & chi phí chi phí cho công ty lại tăng thêm lên.

Mức đóng phí công đoàn của người lao động tăng với mức lương đóng BHXH cao hơn 11,500,000 VND, nên lương thực nhận của người lao động sẽ giảm xuống.

Chi phí công ty

Người lao động có mức lương hiện nay thấp hơn mức trần cũ (23,000,000 VND) sẽ không bị ảnh hưởng

Người lao động có mức lương hiện nay cao hơn mức trần cũ (23,000,000 VND), chi phí tăng khoảng 5%

LƯU Ý:- Mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp dựa vào mức lương tối thiểu vùng.

Lương thực nhận

Người lao động có mức lương >23m VND sẽ đóng BHXH, BHYT nhiều hơn 5%

Người lao động có mức lương >11.5m VND và là đoàn viên công đoàn sẽ đóng thêm 6,000 VND phí công đoàn

Những việc cần làm của chuyên viên Nhân sự

  1. Tính phần tăng thêm chi phí công ty vì mức trần đóng BHXH-YT tăng
  2. Xác định những nhân viên bị ảnh hưởng & tính phần giảm của lương thực nhận do ảnh hưởng của sự thay đổi này
  3. Chuẩn bị bản đề nghị trình lên Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc để tăng quỹ lương từ tháng 5/2016
  4. Thông báo về sự thay đổi này cho những nhân viên có liên quan;
  5. Kiểm tra cách tính lương tháng 05/2016 của công ty đã tuân thủ quy định mới hay chưa.

Nếu quý vị là khách hàng của HR2B, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi thắc mắc của quý vị về vấn đề này và gởi thông báo cho quý vị để chuẩn bị các bước tiếp theo đúng quy trình và tuân thủ pháp luật.

Nếu quý vị chưa phải là khách hàng của HR2B, hãy gọi cho dịch vụ Tính lương - Quản lý tiền lương của chúng tôi để tìm hiểu những điều HR2B có thể làm cho quý vị, và thường xuyên cập nhật cho quý vị về những thay đổi mới nhất trong luật Lao động Việt Nam.

Hữu ích?
10 3 4.1 5 13Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page