Mối quan tâm hiện nay về nhân sự số

Ho Chi Minh 2118

Sự kiện này cung cấp các thông tin chi tiết về nhân sự số và chuyển đổi kỹ thuật số cho các chuyên gia nhân sự để chuẩn bị cho  thành công của việc cải tiến  hệ thống nhân sự trong công ty của họ.

 

 

 

 

 

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0
Share on network
Top page