Mối quan tâm hiện nay về nhân sự số

Ho Chi Minh 4385

Sự kiện này cung cấp các thông tin chi tiết về nhân sự số và chuyển đổi kỹ thuật số cho các chuyên gia nhân sự để chuẩn bị cho  thành công của việc cải tiến  hệ thống nhân sự trong công ty của họ.

 

 

 

 

 

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page