Khảo sát về Lãnh đạo cấp trung của HR2B và AmCham năm 2015

Ho Chi Minh City 2226

HR2B và hiệp hội Nhân sự của Amcham sẽ tiến hành thực hiện khảo sát về lãnh đạo cấp trung tại Việt Nam.

Quí vị có thể xem chi tiết nội dung ở bên dưới.

Nếu quí vị hứng thú và muốn tham dự vào chương trình? - Vui lòng xem chi tiết tại đây

Hữu ích?
4 0 5 5 4
Share on network
Top page