Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2012

Ho Chi Minh 6637

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

CV187 hướng dẫn cụ thể cách khai thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam như sau;

  1. Công việc bị gián đoạn – Trong trường hợp một người nước ngoài là đối tượng cư trú chịu thuế của Việt Nam kết thúc làm việc tại Việt Nam, tuy nhiên trước đó đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước ngày 31/12/2012, rồi sau đó trở lại Việt Nam làm việc đến cuối năm 2012 thì người này cần nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cho cả năm 2012, bao gồm cả thu nhập trong những tháng làm việc bên ngoài Việt Nam;
  2. Cá nhân là người nước ngoài lần đầu khai thuế TNCN tại Việt Nam cần khai thu nhập cho cả năm dương lịch, bao gồm cả thu nhập nhận được trước khi đến Việt Nam.

Không tính thu nhập nhận được năm 2013

Thu nhập có liên hệ đến năm 2012 nhưng nhận được vào năm 2013 (ví dụ như tiền thưởng) sẽ được khai trong hồ sơ quyết toán thuế của năm 2013, chứ không phải hồ sơ quyết toán thuế năm 2012. Chỉ khai những khoản thu nhập nhận được từ 1/1 đến 31/12/2012.

Được đăng ký người phụ thuộc trễ

Việc giảm trừ thuế cho người phụ thuộc đủ điều kiện được tính từ tháng mà nghĩa vụ chăm sóc cho người phụ thuộc phát sinh, cho dù việc đăng ký người phụ thuộc được thực hiện sau đó.

Được có mã số thuế trễ

Cá nhân không có mã số thuế trong năm 2012 vẫn được hoàn thuế thu nhập cá nhân miễn là họ có mã số thuế vào 31/03/2013.

Your Employer Can Finalise PIT For You

Nếu nhân viên;

  1. có thu nhập từ Lương và Tiền công;
  2. đã ký hợp đồng trên 3 tháng;
  3. chỉ có một nguồn thu nhập.

Quý vị có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN thay cho mình..

Đây là một thay đổi so với quy định trước đây là quý vị phải làm việc cho công ty trên 12 tháng.

Nếu không thỏa mãn 3 điều kiện trên, quý vị phải tự quyết toán thuế cho mình.

Đã có Mẫu chuẩn

CV187 cũng cung cấp mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 và trình bày rõ thủ tục quyết toán cho một số trường hợp nhất định.

Nhìn chung, CV187 giúp làm rõ những thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2012.

Đây là một sự tiến bộ so với năm 2011 khi mà nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ.

Điều quý vị cần làm

Nếu quý vị là khách hàng của dịch vụ Quản Lý Tiền Lương của HR2B, quý vị không phải làm gì cả, vì các chuyên gia của công ty sẽ chuẩn bị và xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 cho công ty và các cá nhân yêu cầu quyết toán riêng theo như công văn trên.

Nếu quý vị chưa là khách hàng của dịch vụ Quản lý Tiền lương của HR2B, hãy gọi cho chúng tôi hôm nay để được nhận báo giá miễn phí.

Phòng Phát triển Kinh doanh
Cô Nguyễn Thị Bích Hồng
Phó Tổng Giám đốc
contact@hr2b.com
ĐT: +84 (0) 907 073388

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương, vui lòng bấm vào đây

Hữu ích?
3 0 5 5 3Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page