HR2B HCM thay đổi số điện thoại mới

Ho Chi Minh 5612

HR2B QC codeBắt đầu 1/4/2013,
Văn phòng HR2B TP. Hồ Chí Minh
+84 8 6288 3888 (số điện thoại chính)
+84 8 6288 3889 (fax)

Ngoài ra, Quý khách có thể tìm thông tin liên lạc tại đây.

Vui lòng cập nhật thông tin thay đổi này với nhân sự trong công ty Quý khách đang làm việc cùng HR2B hoặc có thể cần liên hệ HR2B trong tương lai.

Phòng chăm sóc Khách hàng HR2B.

Hữu ích?
2 0 5 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page