HR2B chúc mừng 10 năm thành lập câu lạc bộ CEO

Ho Chi Minh City, Viet Nam 2939

Hơn 100 người đã tham gia vào dạ tiệc.

HR2B Celebrates With CEO Club 10 Years

Bà Hồng, Giám đốc HR2B được giới thiệu trước cộng đồng các CEO

HR2B Celebrates With CEO Club 10 Years

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Bích Hồng là Giám đốc của HR2B.

HR2B Celebrates With CEO Club 10 Years

Các CEO tặng hoa cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng,

HR2B Celebrates With CEO Club 10 Years

Chúc mừng bà Nguyễn Thị Bích Hồng

Hữu ích?
11 0 5 5 11
Share on network
Top page