HR2B 2015 Labor Office Audit of Search Service - Total Compliance

Ho Chi Minh City 3990

Một lần nữa HR2B lại chứng minh sự chuyên nghiệp của mình khi vượt qua đợt thanh tra chuyên sâu các dịch vụ tuyển dụng của công ty do Sở Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Lần này, Sở Lao động đã tiến hành thanh tra toàn bộ các hợp đồng tuyển dụng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015, bao gồm:

679 Khách hàng

3,319 Kế hoạch Tuyển dụng.

Đại diện Sở Lao Động đã rất ấn tượng với: 

  1. Trình độ của đội ngũ nhân viên HR2B
  2. Môi trường làm việc và cơ sở vật chất chất lượngfacilities,
  3. Hệ thống máy tính và kĩ thuật tin học của HR2B
  4. Sự chính xác và rõ ràng trong các hóa đơn và chứng từ.
Ông Tom Vovers, Tổng Giám đốc công ty gởi lời cảm ơn đến bộ phận Tuyển dụng Cấp cao, đặc biệt là: 

Bà Vũ Thị Thu Hiền - Giám đốc bộ phận Tuyển dụng Cấp cao

Bà Phạm Thị Minh Thư - Chuyên viên hỗ trợ Tuyển dụng Cấp cao.

Trong 3 năm qua, HR2B đã tiếp nhận một số đợt thanh tra từ nhà nước Việt Nam và đều vượt qua với kết quá xuất sắc.

Hữu ích?
2 0 5 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page