Hội thảo tại Đà Nẵng đã thu hút hơn 30 người tham gia

Da Nang 5648

Chủ đề thu hút

Chủ đề hội thảo đã được lựa chọn từ cuộc khảo sát các công ty hiện là khách hàng của HR2B tại khu vực Đà Nẵng. Khảo sát nhanh những người tham gia cho kết quả như sau;

 • 20% Tổng Giám đốc
 • 30% Lãnh đạo về Nhân sự (Giám đốc)
 • 40% Chuyên gia Nhân sự
 • 10% Người làm công việc hành chính

Phổ biến nhất là công ty tư nhân có từ 100 – 200 nhân viên. Nhiều trong số những người tham dự đến từ các công ty có hơn 1000 nhân viên.

Đánh giá

Những gì cần được đánh giá cũng cần được quản lý. Những người tham gia đã thảo luận cách cơ bản để đánh giá các chỉ số chính về giữ chân nhân viên như sau;

 1. Tỷ lệ giữ chân nhân viên
 2. Tỷ lệ thôi việc
 3. Tỷ lệ thôi việc tự nguyện
 4. Thời gian phục vụ trung bình của nhân viên hiện tại
 5. Thời gian phục vụ trung bình của nhân viên đã nghỉ
 6. Đặc điểm đặc trưng của nhân viên đã nghỉ
 7. Tỷ lệ vị trí trống.


Chi phí

Con đường đến với trái tim của một Tổng Giám đốc là tạo ra thu nhập. Mục này xem xét chi phí và cách dùng các loại chi phí sau để hỗ trợ cho lý luận để giữ chân nhân viên;

 • Chi phí trực tiếp
 • Chi phí cơ hội

Tom Vovers đã liệt kê danh sách mọi khoản chi phí có thể liên quan đến việc thôi việc nhằm giúp đưa ra quyết định khi quý vị dự định giảm tỷ lệ thôi việc.

5 việc cần làm

Sau khi thảo luận về nghỉ việc "tự nhiên”, việc mà công ty không thể điều khiển được, những người tham gia xem xét 5 việc cần làm để giải quyết vấn đề tự nghỉ việc bất ngờ. Với mỗi ý sau, những người tham gia đã đóng góp những kinh nghiệm thực tế của mình.

 1. Nhận ra giá trị nhân viên – tuyển dụng tập trung
 2. Nhân viên mới làm quen với công việc – giới thiệu người cho công ty một cách đúng đắn
 3. Quản lý hiệu suất làm việc – có những cuộc trò chuyện hiệu quả và cởi mở
 4. Sự gắn kết giữa nhân viên và công ty – khiến nhân viên làm việc hết lòng
 5. Con đường sự nghiệp cho Nhân tài hàng đầu – đối xử với những nhân tài giỏi nhất khác so với những nhân viên còn lại

Hội thảo kết thúc với một phần hỏi đáp sinh động.

Để tìm hiểu thêm về HR2B tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, vui lòng liên hệ Ms Thuy 11@hr2b.com hoặc gọi điện đến văn phòng của chúng tôi tại Đà Nẵng

Hữu ích?
8 0 5 5 8Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page