Hội thảo Đà Nẵng 31/5/2013

Da Nang 5423

Hội Thảo Đà Nẵng 31/5/2013

Hội thảo HR2B đã thu hút hơn 35 khách hàng tham dự

Khách mời chia sẻ những vấn đề thực tế tốt nhất để làm sao tuyển dụng và giữ nhân tài cho công ty trong khuông viên kinh tế trọng điểm.

Vào ngày 31/5/2013, HR2B đã tổ chức hội thảo cho đối tượng giám đốc Nhân sự và Điều hành tại nền Kinh tế trọng điểm Đà Nẵng. Hội thảo diễn ra tại khách sạng Grand Mercure Đà Nẵng. Hơn 35 vị giám đốc của các công ty từ những ngành nghề khách nhau đã tham dự.

Một nửa ngày hội thảo được chủ thuyết bởi Tom Vovers công ty HR2B và đã phát biểu về lý thuyết Tuyển dụng và Giữ Nhân tài cũng như gợi ý những giải pháp đơn giản để thực hiện được những ý tưởng thực tế trong môi trường thương mại tại vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.

Khách hàng tham dự đến từ cách ngành như Kinh doanh, Sản xuất, Công nghiệp Khai thác khoáng sản, Sản phẩm Tiêu dùng, Công nghệ thông tin đã chia sẻ cả một thế giới kinh nghiệm thực tiễn về chủ đề và thảo luận những giải pháp nào làm được và chưa làm được đối với thị trường.

Ngày hội thảo kết thúc với những cam kết của HR2B luôn tổ chức những buổi thảo luận tương tự về chuyên môn Quản lý Nhân sự

Quý khách có thể xem hình ảnh buổi hội thảo tại đây để hiểu thêm về thông tin.

Hữu ích?
2 0 5 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page