Hội thảo Đà Nẵng 09/08/2014

Da Nang 5024

Hội Thảo Đà Nẵng 09/08/2014

Vào ngày 09/08/2014, HR2B đã tổ chức hội thảo cho các ứng viên cấp cao tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo diễn ra tại văn phòng HR2B Đà Nẵng. Hơn 35 ứng viên cấp cao thuộc các lĩnh vực khác nhau đã tham dự chương trình.

Một nửa ngày hội thảo được chủ thuyết bởi ông Tom Vovers, Tổng Giám đốc công ty HR2B, và đã phát biểu về lý thuyết thay đổi công việc một cách chuyên nghiệp cũng như gợi ý những giải pháp đơn giản để thực hiện được những ý tưởng thực tế trong môi trường thương mại tại vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.

Khách hàng tham dự đến từ cách ngành như Kinh doanh, Sản xuất, Công nghiệp Khai thác khoáng sản, Sản phẩm Tiêu dùng, Công nghệ thông tin đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chủ đề với nhau.

Ngày hội thảo kết thúc với những cam kết của HR2B luôn tổ chức những buổi thảo luận tương tự về chuyên môn Quản lý Nhân sự

Quý khách có thể xem hình ảnh buổi hội thảo tại đây để hiểu thêm về thông tin.

Hội Thảo Đà Nẵng

Hội Thảo Đà Nẵng

Hội Thảo Đà Nẵng

Hội Thảo Đà Nẵng

Hội Thảo Đà Nẵng

Hữu ích?
12 0 5 5 12Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page