Giấy Phép Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao Đến Năm 2020

Ho Chi Minh City 5639

HR2B bảo vệ lợi uy tín của khách hàng chúng tôi bằng cách vận hành công việc tuân thủ luật pháp Việt Nam hiện hành.

Liên hệ dịch vụ Tuyển dụng nhân sự cấp quản lý tại Việt Nam của HR2B để được tư vấn chi tiết. 

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP kí ngày 23/05/2014 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giới thiệu việc làm, có hiệu lực từ ngày 15/07/2014 ('Nghị định 52') thay thế cho Nghị định số 19/2005/ND-CP kí ngày 28/02/2005 qui định về các điều kiện và thủ tục thành lập và hoạt động của các đơn vị giới thiệu việc làm đã được bổ sung, sửa đổi như nghị định số 71/2008/ND-CP kí ngày 05/06/2008

Giấy phép Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao của HR2B đến năm 2020

Giấy phép hoạt động của HR2B theo nghị định số 19 đã hết hạn và chúng tôi đã nộp hồ sơ cho giấy phép mới theo Nghị định số 52. Phòng Lao động đã tiến hành kiểm tra sau khi có tái đệ trình chi tiết của chúng tôi.

Sau 5 ngày thanh tra, HR2B đã được cấp giấy phép hoạt động Tuyển dụng cấp cao mới có giá trị đến năm 2020

Giấy phép Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao của HR2B đến năm 2020

Quí vị có thể xem bản sao giấy phép hoạt động theo Nghị định 52 tại đây

Hữu ích?
4 0 5 5 4Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page