Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ho Chi Minh 3163
Document

Kính gửi Quý khách hàng,


Chúng tôi xin cập nhật thông tin mới liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham khảo.


Căn cứ theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân:


1. Mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:


Mức giảm trừ gia cảnh Mức hiện tại/người Mức điều chỉnh/người
Đối tượng nộp thuế 9,000,000 VNĐ/tháng 11,000,000 VNĐ/tháng (132,000,000 VNĐ/năm)
Người phụ thuộc 3,600,000 VNĐ/tháng 4,400,000 VNĐ/tháng

2. Điều khoản thi hành

2.1 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2.2 Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.


Quy định này sẽ tác động, ảnh hưởng đến Người lao động như thế nào?


● Đối với Người lao động: Giảm thuế thu nhập cá nhân


HR2B tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này và sẽ thông báo đến quý khách hàng khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.


Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách hàng?


Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật các vấn đề liên quan đến Luật lao động. Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách hàng kịp thời để đảm bảo các vấn đề liên quan đến luật lao động được thực hiện chính xác và phù hợp theo quy định hiện hành. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page