Chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLD bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ho Chi Minh 3248
Document

Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ vào Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/09/2021 về Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nội dung như sau:


I. GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19:

 1. Đối tượng áp dụng và mức giảm đóng:

  Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc Làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.


 2. Mức giảm đóng:

  Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ đóng BHXH được cập nhật và thay đổi như sau:


  Giai đoạn Người sử dụng lao động Người lao động
  BHXH Quỷ bảo hiểm TNLĐ-BNN BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN
  Hưu trí, tử tuất OĐ-TS Hưu trí, tử tuất
  Mức đóng từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 14% 3% 0% 3% 1% 8% 1.5% 1%
  Tổng 31.5% 21% 10.5%
  Mức đóng từ 01/10/2021 đến 30/06/2022 14% 3% 0% 3% 0% 8% 1.5% 1%
  Tổng 30.5% 20% 10.5%
  Mức đóng từ 01/07/2022 đến 30/09/2022 14% 3% 0.5% 3% 0% 8% 1.5% 1%
  Tổng 31% 20.5% 10.5%

 3. Thời gian thực hiện:

  12 tháng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.


II. GIẢM HỖ TRỢ BẰNG TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ KẾT DƯ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:

 1. Đối tượng áp dụng:

  Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021;

  Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)


 2. Mức hỗ trợ:

  Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

  • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.


 3. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ:

  Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  Về việc hỗ trợ cho Người lao động cụ thể như thế nào, HR2B vẫn đang đợi hướng dẫn thêm từ cơ quan nhà nước và sẽ thông báo với quý khách hàng ngay khi chúng tôi có thông tin. Ngoài những nội dung cập nhật trên đây, chúng tôi cũng đính kèm Nghị quyết 116/NQ-CP để quý khách hàng tham khảo.

  HR2B sẵn sàng hỗ trợ cập nhật các thông tin đến quý khách hàng một cách nhanh nhất, chính xác nhất để đáp ứng đúng và phù hợp với quy định hiện hành. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


  Trân trọng.


Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bích Hồng


Để biết thêm thông tin, vui lòng click vào đây để xem chi tiết


Hữu ích?
1 1 3 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page