Chi nhánh tại Hà Nội: Giám đốc Bộ phận Tuyển dụng mới

Ho Chi Minh 3673
Nguyen Van Anh

Vân Anh gia nhập HR2B từ đầu năm 2009 với cương vị là Giám đốc tại văn phòng Hà Nội. Cô hiện đảm trách việc quản lý chi nhánh Hà Nội của HR2B về doanh thu, phát triển kinh doanh và điều hành với 5 nhân viên làm việc toàn thời gian. Trước đó, cô là Giám đốc Hội đồng, Việt Nam cho văn phòng Gerson Lehrman Group, Thượng Hải. Đây là mạng lưới tư vấn quốc tế lớn nhất.

Ở đó, Vân Anh chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân tài, tuyển dụng và phát triển kinh doanh. Vân Anh đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty đa quốc gia và am hiểu các ngành và văn hóa kinh doanh khác nhau.

Hữu ích?
7 4 3.5 5 11
Share on network
Top page