Cập nhật về thị trường lao động từ Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Việt Nam

Ho Chi Minh 3636

Báo cáo điều tra về nhân sự do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 30/06/2009 cho biết rằng:

Hầu hết các công ty tham gia cuộc điều tra cho biết rằng nguồn nhân lực cho các vị trí quản lý và chuyên viên cấp cao sẽ tăng nhẹ khỏang 2-5 % trong vòng 3 năm tới; trong khi số lượng lao động cho các vị trí cấp trung và thấp có thể sẽ giảm. Trong tình hình đó, các doanh nghiệp tham gia cuộc điều tra đều lo lắng rằng sẽ xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là cho các vị trí quản lý và cấp cao.

Hơn một nửa các doanh nghiệp tham gia cuộc điều tra phản ánh rằng số lượng và chất lượng các ứng viên cấp quản lý, chuyên viên kỹ thuật và nhân sự cấp cao hiện không đáp ứng được nhu cầu của họ. Đến hơn 67% các công ty ngành công nghiệp phàn nàn về sự thiếu hụt nhân viên cấp quản lý trong khi một nửa các doanh nghiệp về dịch vụ cũng đang phải đối mặt mới vấn đề tương tự.

Hữu ích?
34 19 3.6 5 53Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page