CẬP NHẬT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

Ho Chi Minh 3245
Document

Liên quan Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các Doanh nghiệp cần lưu ý hai chính sách hỗ trợ quan trọng sau đây:


I. GIẢM MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP:

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng (từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Do đó mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 sẽ được áp dụng như sau:


 1. Đối với Người lao động Việt Nam:

 2. Giai đoạn

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN

  BHYT

  BHTN

  BHXH

  BHYT

  BHTN

  Hưu trí

  Ốm đau thai sản

  Hưu trí tử tuất

  Mức đóng đén tháng 6/2021

  14%

  3%

  0.5%

  3%

  1%

  8%

  1.5%

  1%

  Tổng: 32%

  21.5%

  10.5%

  Mức đóng từ tháng 7 2021 đến tháng 6 2022

  14%

  3%

  0%

  3%

  1%

  8%

  1.5%

  1%

  Tổng: 31.5%

  21%

  10.5%


 3. Đối với Người lao động nước ngoài:
 4. Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2018, kể từ tháng 01 năm 2022 sẽ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, do đó tỷ lệ đóng BHXH được thay đổi và cập nhật dưới đây:


  Giai đoạn

  Người sử dụng lao động

  Lao động nước ngoài

  BHXH

  Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN

  BHYT

  BHXH

  BHYT

  Hưu trí, tử tuất

  QĐ, TS

  Mức đóng đến tháng 6/2021

  3%

  0.5%

  3%

  1.5%

  Tổng: 8%

  6.5%

  1.5%

  Mức đóng từ 01/07/2021 đến 31/12/2021

  3%

  0%

  3%

  1.5%

  Tổng: 7.5%

  6%

  1.5%

  Mức đóng từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

  14%

  3%

  0%

  3%

  8%

  1.5%

  Tổng: 29.5%

  20%

  9.5%


Như vậy, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, Doanh nghiệp không phải nộp 0.5% quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cho cơ quan BHXH. Tuy nhiên thời gian giảm mức đóng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong giai đoạn này vẫn được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.


II. TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021 (kể cả lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương, ngừng việc) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.


Lưu ý: Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đáp ứng đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định 68//NQ-CP của Chính phủ thì tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.


Để cập nhật thêm về những nội dung hỗ trợ khác từ Chính phủ, Doanh nghiệp vui lòng tham khảo các văn bản sau:

 • Nghị quyết 68/NQ-CP;
 • Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ;
 • Công văn của BHXH Thành phố số 2645/BHXH-QLT

Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page