Cập nhật kinh phí Công đoàn và giảm trừ gia cảnh

Ho Chi Minh 4089
Document

Kính gửi Quý khách hàng,


Chúng tôi xin cập nhật một số thông tin mới liên quan đến kinh phí Công Đoàn và mức giảm trừ gia cảnh để quý khách hàng tham khảo.


1. Kinh phí Công Đoàn đối với đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo Điều 5, Nghị Định số 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 và Điều 17, Nghị Định số 143/2018/NĐ-CP:

- Người sử dụng lao động có sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn.

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Thời điểm bắt đầu đóng kinh phí công đoàn từ 01/12/2018, thực hiện định kỳ hàng tháng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Vì vậy HR2B xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kỳ lương tháng 6/2020 sẽ được tính và cộng thêm 2% kinh phí công đoàn căn cứ trên quỹ lương đóng BHXH của lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, HR2B sẽ tiếp tục cập nhật những văn bản hướng dẫn về việc đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp từ 01/12/2018 đến tháng 5/2020 và sẽ thông báo đến quý khách hàng sớm nhất có thể.


2. Kinh phí Công đoàn đối với tổ chức Phi Chính phủ-NGO

Đối tượng đóng kinh phí Công đoàn được quy định như sau:

- Tại khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Căn cứ Khoản 6 và khoản 7, Điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP:

+ Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

+ Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Dựa vào quy định về Kinh phí công đoàn được đề cập như trên, nếu tổ chức phi chính phủ-NGO thuộc khoản 6 hoặc khoản 7 Điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, thì kinh phí Công đoàn sẽ được thực hiện theo quy định.


3. Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cá nhân và người phụ thuộc, dự kiến mức giảm trừ mới sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh trước đây sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Mức giảm trừ Mức cũ VND/người/tháng Mức mới VND/người/tháng
Cá nhân 9,000,000 11,000,000
Người phụ thuộc 3,600,000 4,400,000

Quy định này sẽ tác động, ảnh hưởng đến Người sử dụng lao động và Người lao động như thế nào?

● Đối với Người sử dụng lao động:

- Kinh phí Công đoàn cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

+ Tăng thêm chi phí cho Doanh nghiệp (tương ứng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc)

- Kinh phí Công đoàn cho tổ chức Phi Chính phủ (NGO):

+ Tăng thêm chi phí cho Doanh nghiệp

● Đối với Người lao động:

- Nâng mức giảm trừ gia cảnh (cá nhân và người phụ thuộc):

+ Giảm thuế thu nhập cá nhân

HR2B tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này và sẽ thông báo đến quý khách hàng khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.


Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách hàng?

Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật các vấn đề liên quan đến Luật lao động. Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách hàng kịp thời để đảm bảo các vấn đề liên quan đến luật lao động được thực hiện chính xác và phù hợp theo quy định hiện hành. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


Hữu ích?
2 0 5 5 2Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page