Các vi phạm phổ biến về nhân sự phổ biến và hậu quả mà doanh nghiệp cần biết

Ho Chi Minh 1947
Những vi phạm về nhân sự có thể gây ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số vi phạm phổ biến cùng với hậu quả đi kèm mà các doanh nghiệp cần biết.
 
Vi phạm tiền lương 
 
Việc trả cùng một mức lương cho tất cả số giờ làm việc kể cả giờ tăng ca có thể là một hành vi vi phạm nguồn nhân lực. Các hình phạt khác nhau có thể bị áp dụng tùy thuộc vào việc người sử dụng lao động có cố ý hay vô ý thực hiện các vi phạm hay không.
 
Vi phạm tuyển dụng
 
Nếu doanh nghiệp từ chối ứng viên vì chủng tộc, tình trạng hôn nhân, giới tính hoặc tôn giáo của họ, điều này có thể được coi là vi phạm tuyển dụng. Người sử dụng lao động có thể bị buộc phải trả các khoản phí pháp lý đáng kể cho vi phạm này.
 

Các vi phạm phổ biến về nhân sự phổ biến và hậu quả mà doanh nghiệp cần biết. (Nguồn: Internet)

Phân biệt đối xử tại nơi làm việc
 
Người sử dụng lao động có thể bị điều tra nếu họ phân biệt đối xử với nhân viên dựa trên tuổi tác, quốc tịch, giới tính hoặc chủng tộc,... Nếu có bằng chứng chứng minh được một nhân viên đã bị đối xử bất công trên bất kỳ lý do nào trong số những lý do này, thì người sử dụng lao động có thể bị điều tra và khởi kiện vì vi phạm nhân sự tại nơi làm việc.
 
Tiền thưởng và hoa hồng
 
Người sử dụng lao động có thể vi phạm luật lao động nếu từ chối trả hoa hồng hoặc tiền thưởng mà họ đã hứa cho nhân viên khi họ đạt được mục tiêu bán hàng đã đặt ra.
 
Báo cao sai
 
Những vi phạm về nguồn nhân lực này xảy ra khi người sử dụng lao động không báo cáo về việc làm thêm giờ hoặc phớt lờ việc đó với lý do không được ủy quyền. Nhân viên phải được bù giờ làm việc ngoài giờ, bất kể công việc đã được phê duyệt hay đã lên lịch trình hay chưa.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page