Các bước xây dựng chiến lược giữ chân nhân viên cuối năm 2022

HO CHI MINH 1418
Giữ chân nhân viên được định nghĩa là khả năng của một tổ chức trong việc giữ chân nhân tài của họ. Số liệu này được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm nhân viên quyết định ở lại tổ chức của họ trong một khoảng thời gian nhất định. 
 
Các tổ chức có tỷ lệ duy trì cao có các chiến lược thành công, được chấp nhận để thu hút và thúc đẩy nhân viên trong trải nghiệm hàng ngày của họ. Bằng cách theo dõi tỷ lệ giữ chân của bạn và điều gì khiến nhân viên ở lại hoặc ra đi, bạn có thể biết mình cần cải thiện điều gì.

Các bước xây dựng chiến lược giữ chân nhân viên cuối năm 2022
Các bước xây dựng chiến lược giữ chân nhân viên cuối năm 2022. (Ảnh: Internet)
 
Giữ chân nhân viên là chìa khóa quan trọng để kinh doanh thành công . Khi những nhân viên hàng đầu của bạn rời đi, những kinh nghiệm và kiến ​​thức quý giá về công ty sẽ mất đi. Hơn nữa, rất tốn kém để thay thế một nhân viên rời đi. Chi phí tuyển dụng, giới thiệu và đào tạo liên quan đến việc tuyển dụng nhân tài mới là hoàn toàn tốn kém. 

Hướng dẫn chiến lược giữ chân sau đây có thể giúp định hình nỗ lực giữ chân nhân viên của bạn trong giai đoạn cuối năm 2022.
 
1. Đưa ra quyết định tuyển dụng thông minh 
2. Nâng cao quy trình giới thiệu của bạn
3. Cung cấp mức lương cạnh tranh
4. Cung cấp những lợi ích mong muốn
5. Giao tiếp cởi mở và thường xuyên
6. Vạch ra các cơ hội tăng trưởng và phát triển
7. Cung cấp sự công nhận khi đến hạn
8. Cung cấp sự linh hoạt về địa điểm—và cách thức—nhân viên làm việc
9. Tạo văn hóa lắng nghe cho nhân viên
10. Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn để quản lý hiệu suất
11. Thúc đẩy hợp tác và làm việc theo nhóm
12. Tận dụng các cuộc khảo sát nhân viên sau nghỉ việc

Tỷ lệ giữ chân nhân viên của bạn là thước đo quan trọng trong giai đoạn cuối năm 2022 cũng như đầu năm 2023. Hy vọng với những gợi ý trên có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng được chiến lược giữ chân viên hiệu quả hơn.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page