6 lý do thuê ngoài nhân sự trở thành xu hướng hiện nay

Ho Chi Minh 2374
Document

Nếu công ty của bạn đang cân nhắc việc thuê ngoài nhân sự cho một hoặc nhiều chức năng thì bạn đang là một phần của xu hướng hiện nay. Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (SHRM) đã tiến hành một cuộc khảo sát hàng trăm công ty về thói quen thuê ngoài nhân sự của họ và sau đây 6 lý do mà thuê ngoài nhân sự trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp:


6 reasons why HR outsourcing is becoming a new trend - Internet

6 reasons why HR outsourcing is becoming a new trend - Internet


  1. 26% công ty thuê ngoài nhân sự để giảm bớt gánh nặng về tài chính.
  2. 23% các công ty thuê ngoài nhân sự để tập trung vào các chiến lược kinh doanh cốt lõi.
  3. 22% công ty sử dụng dịch vụ cho thuê lao động để đảm bảo tính tuân thủ các quy định về luật lao động. Thuê ngoài các đơn vị cung cấp giải pháp nhân sự có chuyên môn về luật lao động sẽ giúp doanh nghiệp bạn tránh được rủi ro về mặt pháp lý, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định mới nhất.
  4. 18% công ty thuê ngoài nhân sự nhằm đáp ứng đúng vai trò vị trí cần thiết.
  5. 18% công ty thuê ngoài lao động do thiếu kinh nghiệm. Giao một nhiệm vụ mà bạn biết mình không thể giải quyết tốt cho người có chuyên môn là một giải pháp tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn.
  6. 18% các công ty thuê ngoài nhân sự để tận dụng các tiến bộ về công nghệ và nguồn dữ liệu đáng khai thác.

Thuê ngoài nguồn nhân lực như một giải pháp hiệu quả giúp các công ty chuyển đổi và nâng cao chuyên môn mà không cần thuê thêm nhân sự với mức lương cao.


Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page