5 tình huống mà doanh nghiệp cần thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng

Ho Chi Minh 2633
Document

Thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng là một giải pháp thông minh giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các thách thức trong việc thu hút nhân tài. Dưới đây là 5 tình huống phổ biến mà các doanh nghiệp thường xem xét hỗ trợ thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng:


1. Doanh nghiệp cần chuyên gia có kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí quan trọng

Đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng có sẵn các nguồn lực và chiến lược có thể giúp doanh nghiệp tìm kiếm những nhân tài phù hợp nhất với vị trí đang cần.


2. Doanh nghiệp cần thuê một lượng lớn nhân sự để mở rộng quy mô

Việc tuyển dụng một lượng lớn nhân sự trong thời gian ngắn có thể dẫn đến các quyết định tuyển dụng kém khi doanh nghiệp vội vàng thu hút mọi người. Các nhà cung cấp vụ tuyển dụng có sẵn nguồn lực để tuyển dụng nhân tài một cách nhanh chóng và đảm bảo nhân tài phù hợp với doanh nghiệp của bạn, đồng nghĩa với việc chất lượng tuyển dụng cũng sẽ tốt hơn.


3. Doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng sang một thị trường mới

Một nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng có thể giúp doanh nghiệp bạn tìm kiếm các ứng viên có kỹ năng và tiếp cận việc mở rộng kinh doanh một cách chiến lược hơn. Họ sẽ giúp bạn thiết lập cơ sở ở một địa điểm có rất nhiều tài năng và kỹ năng cần thiết, chẳng hạn như các thị trấn hoặc thành phố của trường đại học công nghệ, nơi đặt trụ sở của các đối thủ cạnh tranh lớn.


5 tình huống mà doanh nghiệp cần thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng : nguồn Internet

5 tình huống mà doanh nghiệp cần thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng : nguồn Internet


4. Đội ngũ kỹ thuật viên nội bộ cần sự hỗ trợ

Sự hỗ trợ luôn được đánh giá cao, nếu đội ngũ nhân viên nội bộ của bạn đang gặp áp lực thì việc thuê ngoài đối tác tuyển dụng sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra lời khuyên chiến lược phù hợp sẽ giúp giảm bớt áp lực cho đội ngũ nhân viên nội độ.


5. Doanh nghiệp không đủ khả năng để thu hút nhân tài

Thuê ngoài đối tác tuyển dụng có thể giúp doanh nghiệp mở rộng đội ngũ nhân tài hoặc có thể trở thành toàn bộ chức năng thu nhận tài năng của tổ chức. Doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ các kỹ năng và chuyên môn của đối tác tuyển dụng một cách linh hoạt mà không cần cam kết thuê một thành viên cố định trong nhóm.

Cách tiếp cận linh hoạt của đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng có thể giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề trong việc tìm kiếm nhân tài. Đồng thời cung cấp cho các nhóm nhân tài sự hỗ trợ mà họ cần để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.


Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page