5 chiến lược tuyển dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ho Chi Minh 3650
Nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công, tính sống còn của một tổ chức. Vì vậy, có thể coi việc tuyển dụng nhân sự là một phần trong chiến lược cạnh tranh, phát triển của các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp không thể chuyển đổi số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu mới ngay lập tức được. Dưới đây là 5 chiến lược tuyển dụng hiệu quả mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tham khảo.
 
1. Chiến lược xây dựng và tái cơ cấu tổ chức nhân sự
1. Bố trí lại nhân sự theo cơ cấu mới.
2. Thiết kế lại phòng/ban vị trí công việc.
3. Cắt giảm nhân viên.
 
5 chiến lược tuyển dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
5 chiến lược tuyển dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguồn: Internet
 
2. Chiến lược đào tạo và phát triển
  • Huấn luyện và đào tạo nhân viên để thu hẹp khoảng cách năng lực.
  • Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên để chuẩn bị đội ngũ kế cận.
 
3. Chiến lược tuyển dụng
  • Tuyển dụng nhân viên mới có kỹ năng phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức trong tương lai.
  • Xây dựng và quảng bá thương hiệu tuyển dụng để tiếp cận với các nguồn ứng viên cần đến trong tương lai.
 
4. Chiến lược thuê ngoài
 Thuê các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng trong để có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu về nhân sự và có thời gian để tập trung cho những hoạt động cốt lõi của tổ chức.
 
Thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động cốt lõi
Thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động cốt lõi. Nguồn: Internet
 
5. Chiến lược hợp tác
  • Phối hợp với các tổ chức huấn luyện, đào tạo.
  • Thuê chuyên gia để chuyển giao năng lực mới.
  • Chia sẻ chi phí đào tạo với nhân viên để giúp họ nâng cao kỹ năng.
 
Nhân sự giỏi là những tài sản vô giá góp phần to lớn vào sự thành bại của các doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả để gia tăng sức mạnh cạnh tranh.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page