10 nhiệm vụ thường được các doanh nghiệp chọn thuê ngoài nhất 2021

Ho Chi Minh 1635
Document

Có rất nhiều doanh nghiệp không có khả năng hoàn thành một số công việc nội bộ. Do đó, việc thuê ngoài các nhiệm vụ nhất định đã trở thành giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí và tránh được những rắc rối không mong muốn.


10 nhiệm vụ thường được các doanh nghiệp chọn thuê ngoài nhất 2021: Internet

10 nhiệm vụ thường được các doanh nghiệp chọn thuê ngoài nhất 2021: Internet


Sau đây là tổng hợp những nhiệm vụ được các doanh nghiệp thuê ngoài thường xuyên nhất trong năm 2021 theo thống kê từ Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (SHRM):

  1. 84% Thuê ngoài quản lý
  2. 84% Thuê ngoài nhân sự tư vấn/hỗ trợ chăm sóc khách hàng
  3. 74% Thuê ngoài lập kế hoạch nghỉ hưu
  4. 73% Thuê ngoài quản lý lương hưu
  5. 72% Thuê nhân viên tạm thời
  6. 68% Thuê ngoài kiểm tra hồ sơ, lý lịch
  7. 57% Thuê ngoài các chương trình đào tạo/quản lý
  8. 54% Thuê ngoài huấn luyện/phát triển điều hành
  9. 53% Thuê ngoài quản lý lợi ích của nhân viên
  10. 49% Thuê ngoài tính lương

Có thể thấy, thuê ngoài các nhiệm vụ cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc quản lý cũng như đảm bảo khả năng tập trung tốt nhất vào các hoạt động cốt lõi của tổ chức.


Hữu ích?
1 0 5 5 1Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page