10 đặc điểm hàng đầu mà nhân viên ngày nay mong muốn ở một nhà lãnh đạo

HO CHI MINH 1528
Ở một môi trường làm việc hiện đại, nhà quản lý hiệu quả nhất sẽ là người có tố chất của cả nhà lãnh đạo, người hướng dẫn, người cố vấn hay một người động viên. Để tạo một môi trường làm việc với phong cách quản lý này là điều không dễ, nhưng đổi lại với những nỗ lực trong việc đào tạo, hỗ trợ và xây dựng một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời sẽ giúp doanh nghiệp đạt được những thành quả vượt ngoài mong đợi. Trên thực tế, một nhà lãnh đạo giỏi có thể khiến một nhóm nhân viên riêng lẻ trở thành một đội nhóm gắn kết, tạo ra nhiều kết quả tác động tích cực đến văn hoá cũng như mục tiêu của công ty.


Một nhà lãnh đạo giỏi có thể khiến một nhóm nhân viên riêng lẻ trở thành một đội nhóm gắn kết. (Ảnh: Internet)
 
Dưới đây là 10 đặc điểm hàng đầu mà nhân viên ngày nay mong muốn ở một nhà lãnh đạo và sẽ gắn bó làm việc lâu dài với họ.
 
  1. Nhà lãnh đạo đồng cảm
  2. Truyền cảm hứng và trao quyền cho nhóm
  3. Cố vấn nghề nghiệp
  4. Tránh quản lý vi mô
  5. Khuyến khích nhân viên chia sẻ suy nghĩ và ý kiến riêng
  6. Giao nhiệm vụ và cung cấp cho nhân viên quyền hạn 
  7. Minh bạch và giao tiếp cởi mở với nhân viên
  8. Chịu trách nhiệm và khuyến khích nhân viên phản hồi
  9. Có kỹ năng ra quyết định
  10. Cố gắng hết sức để hỗ trợ đội nhóm
 
Một người quản lý với những đặc điểm trên chắc chắn có thể tuyển dụng một nhân viên giỏi và giúp họ trở nên xuất sắc, hay giúp một nhân viên trung bình trở nên tốt hơn.

Hữu ích?
0 0 NAN 5 0Liên hệ tư vấn


Quý công ty quan tâm đến dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ tính lương, thuê ngoài nhân sự của HR2B. Vui lòng gửi thông tin đến email contact@hr2b.com.

Liên hệ nhanh


Share on network
Top page