Tin tức

Tầm quan trọng của thuê ngoài dịch vụ tính lương dưới tác động của dịch COVID-19

Tầm quan trọng của thuê ngoài dịch vụ tính lương dưới tác động của dịch COVID-19

Ho Chi Minh
Với cú sốc kinh tế mạnh mẽ do ảnh hưởng bởi tác động của sự tái nhiễm COVID-19…
5 5 1 629
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Ho Chi Minh
Chúng tôi xin cập nhật thông tin mới liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh của Thuế…
NAN 5 0 1155
Cập nhật kinh phí Công đoàn và giảm trừ gia cảnh

Cập nhật kinh phí Công đoàn và giảm trừ gia cảnh

Ho Chi Minh
Chúng tôi xin cập nhật một số thông tin mới liên quan đến kinh phí Công Đoàn và mức…
5 5 2 1734
3 điểm cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ tính lương

3 điểm cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ tính lương

Ho Chi Minh
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh như hiện nay thì việc cắt giảm chi phí…
NAN 5 0 1085
Lợi ích thiết thực mà doanh nghiệp nhận được khi thuê ngoài dịch vụ tính lương

Lợi ích thiết thực mà doanh nghiệp nhận được khi thuê ngoài dịch vụ tính lương

Ho Chi Minh
Tính lương là hoạt động được lặp đi lặp lại hàng tháng của bất kỳ một doanh…
NAN 5 0 1294
Thông tin liên quan Covid 19

Thông tin liên quan Covid 19

Ho Chi Minh
Liên quan đến Covid-19, chúng tôi xin phép được chia sẻ một số thông tin về Luật và…
NAN 5 0 1111

Share on network
Top page