Vo Thi Hoang Yen Vo Thi Hoang Yen - .
.
.
Candidate
09 Tháng bảy 2015


Dịch vụ của HR2B rất ổn. Trong suốt quá trình ứng tuyển, tư vấn viên của tôi đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều thông tin cụ thể cũng như những điều liên quan đến vị trí mà tôi nhắm tới. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với nhau.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page