Vo Thi Hoang Yen Vo Thi Hoang Yen - .
.
.
Candidate
09 Jul, 2015


Dịch vụ của HR2B rất ổn. Trong suốt quá trình ứng tuyển, tư vấn viên của tôi đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều thông tin cụ thể cũng như những điều liên quan đến vị trí mà tôi nhắm tới. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với nhau.


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page