UPL VIETNAM CO., LTD UPL VIETNAM CO., LTD - Key Contact
UPL VIETNAM CO., LTD
Việt Nam
Staffing
19 Apr, 2017


HR2B hỗ trợ tôi rất nhiệt tình khi giải quyết các vấn đề phát sinh. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Công ty chúng tôi cảm thấy tự tin và hài lòng với dịch vụ và tư vấn của HR2B
Nguyễn Đăng Minh Anh - Cushman & Wakefield
Hồ Chí Minh PayrollShare on network
Top page