Tuan Nguyen Anh Tuan Nguyen Anh - Senior Project Manager
Cisco Systems Vietnam
Hồ Chí Minh
Staffing
16 Mar, 2016


Theo ý kiến cá nhân, dịch vụ mà HR2B cung cấp cho tôi khá là tốt.

Những người mà tôi hiện đang tiếp xúc rất nhẹ nhàng, thân thiện và chuyên nghiệp. HR2B thấu hiểu sự khó khăn mà tôi phải đối mặt cũng như cố gắng linh hoạt và tập trung để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Nhìn chung, tôi đánh giá cao dịch vụ của HR2B và mọi người trong 6 tháng vừa qua. Tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của các bạn. Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page