Tuan Nguyen Tuan Nguyen - Giám Đốc Vùng
CyberPower Systems, Inc. Vietnam
Ho Chi Minh
Payroll
16 Dec, 2016


Sau 2 năm làm việc cùng với HR2B, chúng tôi rất hài lòng với cách mà HR2B đã cung cấp dịch vụ quản lý tiền lương cho chúng tôi. Đặt biệt hơn, tôi có một khoảng thời gian làm việc vô cùng tuyệt với với Ms Thảo. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị HR2B hãy tiếp tục đảm nhiệm việc quản lý tiền lương của Cyper Power trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Trưởng văn phòng đại diện
Bùi Đình Hùng - Flender PTE .LTD
Hồ Chí Minh Payroll
Giám Đốc
Ông Đỗ Trung Dũng - Công ty Synapse Design Automation Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Trưởng nhóm bán hàng FDI
Ông Ôn Vĩnh Đức - Công ty DC Technology
Hồ Chí Minh Candidate
Giám đốc phát triển kinh doanh
Bà Trần Thị Mai Hương - Công ty Hoan Nguyen Pharma
Hà Nội Candidate
Chuyên gia ảnh chất lượng
Ông Mads Monsen - Công ty Mads Magazine D'Art De Saigon
Hà Nội CandidateShare on network
Top page