Tuan Nguyen Tuan Nguyen - Giám Đốc Vùng
CyberPower Systems, Inc. Vietnam
Ho Chi Minh
Payroll
16 Dec, 2016


Sau 2 năm làm việc cùng với HR2B, chúng tôi rất hài lòng với cách mà HR2B đã cung cấp dịch vụ quản lý tiền lương cho chúng tôi. Đặt biệt hơn, tôi có một khoảng thời gian làm việc vô cùng tuyệt với với Ms Thảo. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị HR2B hãy tiếp tục đảm nhiệm việc quản lý tiền lương của Cyper Power trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Quản trị viên
Bà Trương Thị Thu Hà - Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam
Hà Nội Payroll
Tổng giám đốc nhân sự
Bà Cam - Công ty IKEA
Hồ Chí Minh Payroll
Tài chính DGM
Kelvin Phuah - Ibiden Electronics Malaysia Sdn Bhd-Hanoi Rep Off
Hà Nội Payroll
Chuyên gia Tài chính
Loganathan Neerakaram - Công ty Experian
Quốc tế Payroll
HR đối tác kinh doanh
Desmond Koh - Công ty TNHH Polycom Châu Á Thái Bình Dương
Quốc tế PayrollShare on network
Top page