Tuan Nguyen Tuan Nguyen - Giám Đốc Vùng
CyberPower Systems, Inc. Vietnam
Ho Chi Minh
Payroll
16 Tháng mười hai 2016


Sau 2 năm làm việc cùng với HR2B, chúng tôi rất hài lòng với cách mà HR2B đã cung cấp dịch vụ quản lý tiền lương cho chúng tôi. Đặt biệt hơn, tôi có một khoảng thời gian làm việc vô cùng tuyệt với với Ms Thảo. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị HR2B hãy tiếp tục đảm nhiệm việc quản lý tiền lương của Cyper Power trong tương lai. 


Hữu ích?
0 0
 
 


Liên quan

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với dịch vụ thuê ngoài nhân sự của HR2B
Do Thi Thuy Van - NR Electric International Company Limited
HaNoi Staffing
HR2B cung cấp dịch vụ tính lương và quản lý phép một cách chuyên nghiệp
Nguyen Thi Kieu Nhung - IKEA Services (Vietnam) Co., Ltd
Hồ Chí Minh Payroll
Chúng tôi hài lòng với dịch vụ được cung cấp
Carsten Haecker - Igus Việt Nam
Hồ Chí Minh Payroll
Rất hài lòng với dịch vụ
Priscilla Rolver Kellvig - WOCA Denmark A/S
International StaffingShare on network
Top page